Select Page

NIP v šolskem letu 2022/23

Spoštovani starši in učenci! Razširjeni program OŠ obsega tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov (v nadaljevanju NIP), v katere se učenci vključujejo prostovoljno. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka NIP tedensko. Pouk tujih jezikov se izvaja dve uri tedensko....

IP v šolskem letu 2022/23

Spoštovani starši in učenci! Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja individualnim razlikam in interesom posameznika. So obvezni del pouka in se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter...
Dostopnost