Roditeljski sestanki

V mesecu septembru bomo izvedli roditeljske sestanke za vse oddelke naše šole po naslednjem razporedu:

Matična šola v Podlubniku:

1. roditeljski sestanek

Vsebina

Nosilec

1. 9. 2020

1. razred

Predstavitev dela, LDN 2020/21, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, druge strokovne delavke in učiteljice OPB in ravnatelj
7. 9. 2020

2. razred

Predstavitev dela, LDN 2020/21, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
14. 9. 2020

3. razred

Predstavitev dela, LDN 2020/21, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
21. 9. 2020

4. razred

Predstavitev dela, LDN 2020/21, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
17. 9. 2020

5. razred

Predstavitev dela, LDN 2020/21, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
15. 9. 2020

6. razred

Predstavitev učiteljskega zbora, predstavitev dela, LDN 2020/21, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Ravnatelj, razredniki, predmetni učitelji in šolska svetovalna služba
9. 9. 2020

7. razred

Predstavitev dela, LDN 2020/21, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, ravnatelj
8. 9. 2020

8. razred

Šola v naravi, predstavitev dela, LDN 2020/21, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, ravnatelj
10. 9. 2020

9. razred

Predstavitev dela, LDN 2020/21, poklicna orientacija, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, psihologinja, ravnatelj

Podružnične šole:

1. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
16. 9. 2020 1. – 5.  razred Lenart Predstavitev dela, LDN 2020/21 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB

10. 9. 2020

16. 9. 2020

2., 3. razred Bukovica (16.30)

4., 5. razred Bukovica (16.30)

Predstavitev dela, LDN 2020/21 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB
17. 9. 2020 1. – 5. razred Bukovščica Predstavitev dela, LDN 2020/21 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB

Na vseh roditeljskih sestankih bo najprej skupni del z ravnateljem, nato bodo razredniki nadaljevali z roditeljskim sestankom po oddelkih.

Drugi roditeljski sestanek

Matična šola v Podlubniku

10. 2. 2021 ob 17.30 1. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki
9. 2. 2021 ob 17.00 2. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki
2. 2. 2021 ob 18.00 3. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, testiranje branja, neobvezni izbirni predmeti. razredniki, specialna pedagoginja, pomočnica ravnatelja
11. 2. 2021 ob 17.00 4. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki
9. 2. 2021 ob 18.00 5. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki, vodja šole v naravi, razredniki
11. 2. 2021 ob 18.00 6. razred Analiza učnega uspeha, izbirni predmeti, NPZ. razredniki, pomočnica ravnatelja
2. 3. 2021 ob 18.00 7. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, izbirni predmeti. razredniki
9. 3. 2021 ob 18.30 8. razred Starši na karierni poti mladostnika, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. šolska svetovalna delavka, razredniki
10. 2. 2021 ob 18.30 9. razred Vpis v srednje šole, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, zaključna ekskurzija, valeta, NPZ. šolska svetovalna delavka, razredniki

Podružnične šole

2. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
4. 2. 2021 ob 17.00 1. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, delo do konca šolskega leta. razredniki
4. 2. 2021 ob 17.00 2. in 3. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, delo do konca šolskega leta. razredniki
4. 2. 2021 ob 17.00 4. in 5. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, delo do konca šolskega leta. razredniki

3. roditeljski sestanek

Matična šola

3. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
4. 5. 2021 ob 17.00 1. razred Naravoslovni tabor. razredniki, vodja tabora
13. 4. 2021 ob 18.30 5. razred matične šole in podružničnih šol Letna šola v naravi. razredniki, ravnatelj, vodja ŠN
8. 12. 2020 ob 18.30 7. razred Zimska šola v naravi. razredniki, ravnatelj, vodja ŠN

V mesecu juniju bodo nekateri razredniki matične in podružničnih šol povabili starše na zaključno prireditev.

Sestanki za starše bodočih prvošolcev
Datum, kraj Za koga Vsebina Nosilci
3. 2. 2021 ob 18.00, matična šola Za starše bodočih prvošolcev matične šole in podružnic Vpis v prvi razred, šolski okoliš, predstavitev šolanja na OŠ Ivana Groharja, razvojne značilnosti prvošolcev. razrednik 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj, pomočnica ravnatelja
8. 6. 2021, matična šola Za učence in starše bodočih prvošolcev matične šole Delavnice za starše prvošolcev, predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov. učitelji 1. triade, svetovalna služba, ravnatelj
10. 6. 2021, PŠ TS Bukovica Za starše bodočih prvošolcev podružnic Predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov. učiteljice bodočega 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj

 

(Skupno 1.251 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost