Skoči na glavno vsebino
Select Page

Roditeljski sestanki

V mesecu septembru bomo izvedli roditeljske sestanke za vse oddelke naše šole po naslednjem razporedu:

Matična šola v Podlubniku:

1. roditeljski sestanek

Vsebina

Nosilec

1. 9. 2023

1. razred

Predstavitev LDN 2023/24, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, druge strokovne delavke in učiteljice OPB in ravnatelj
11. 9. 2023 ob 18.00

2. razred

Predstavitev LDN 2023/24, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, učiteljice OPB
12. 9. 2023 ob 18.00

3. razred

Predstavitev LDN 2023/24, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, učiteljice OPB
18. 9. 2023 ob 18.00

4. razred

Predstavitev LDN 2023/24, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, učiteljice OPB
13. 9. 2023 ob 18.00

5. razred

Predstavitev LDN 2023/24, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, učiteljice OPB
5. 9. 2023 ob 17.30

6. razred

Predstavitev učiteljskega zbora, predstavitev LDN 2023/24, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR,  izvolitev predstavnika Sveta staršev. Ravnatelj, razredniki, predmetni učitelji in šolska svetovalna služba
7. 9. 2023 ob 18.00

7. razred

Predstavitev LDN 2023/24, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki
19. 9. 2023 ob 18.00

8. razred

Predstavitev LDN 2023/24, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. Ravnatelj, razredniki
       
6. 9. 2023 ob 18.00 9. razred Predstavitev LDN 2023/24, karierna orientacija v 9. razredu, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev.  razredniki, psihologinja

Podružnične šole:

1. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
1. 9. 2023 1. razred Bukovica, Lenart, Bukovščica

 

Predstavitev LDN 2023/24,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki, učitelj/ica OPB
14. 9. 2023 ob 16.30

14. 9. 2023 ob 17.30

2., 3. razred Bukovica (16.30)

4., 5. razred Bukovica (17.30)

Predstavitev LDN 2023/24,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki,  učitelj/ica OPB
11. 9. 2023 ob 17.30 1., 2. in 4. razred Bukovščica Predstavitev LDN 2023/24,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev..  

razredniki, učitelj/ica OPB

 

12. 9. 2023 ob 18.00 2. razred Sv. Lenart Predstavitev LDN 2023/24,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki, učitelj/ica,  OPB
12. 9. 2023 ob 17.00 3. – 5. razred Sv. Lenart Predstavitev LDN 2023/24,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki, učitelj/ica OPB

Na vseh roditeljskih sestankih bo najprej skupni del z ravnateljem, nato bodo razredniki nadaljevali z roditeljskim sestankom po oddelkih.

Drugi roditeljski sestanek

Matična šola v Podlubniku

7. 5. 2024 ob 17.30 1. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, naravoslovni tabor. razredniki
6. 2. 2024 ob 18.00 2. razred Program NEON, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki, izvajalke programa NEON
1. 2. 2024 ob 17.00 3. razred Branje in testiranje branja, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki, Maja Benedičič, specialna pedagoginja
1. 2. 2024 ob 18.00 4. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki
5. 3. 2024 ob 18.00 5. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, Letna šola v naravi ravnatelj, vodja šole v naravi, razredniki
12. 2. 2024 ob 18.00 6. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, izbirni predmeti, NPZ, zdravstveno – preventivno predavanje e-cigarete, energijske pijače razredniki, predavateljica Ema Ivanov
14. 11. 2023 ob 18.30 7. razred Zimska šola v naravi razredniki, ravnatelj, vodja ŠN
5. 3. 2024 ob 18.30 8. razred Starši na karierni poti mladostnika, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. psihologinja, razredniki
6. 2. 2024 ob 18.30 9. razred Vpis v srednje šole, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, zaključna ekskurzija, valeta, NPZ. psihologinja, razredniki

Podružnične šole

2. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
15. 2. 2024 ob 18.00 1., 2. razred PŠ Bukovščica Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razrednik
15. 2. 2024 ob 18.00 4. razred PŠ Bukovščica Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, naravoslovna ŠN – Kolesarski tabor razrednik
15. 2. 2024 ob 17.30 1., 2., 3. razred PŠ Lenart Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, program NEON razrednik, izvajalke programa NEON
15. 2. 2024 ob 17.00 4. in 5. razred PŠ Lenart Naravoslovna ŠN – Kolesarski tabor, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku razrednik
15. 2. 2024 ob 17.00 1., 2., 3.  razred PŠ Bukovica Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, program NEON razrednik, izvajalke programa NEON
15. 2. 2024 ob 18.00 4. in 5. razred PŠ Bukovica Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, naravoslovna ŠN – Kolesarski tabor razrednik
       

3. roditeljski sestanek

5. 3. 2024 ob 18.00: 5. razred PŠ Bukovica in PŠ Lenart; Letna šola v naravi, nosilec: ravnatelj vodja ŠN, razredniki

3. roditeljski sestanek

Matična šola

3. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
12. 2. 2024 ob 18.00 7. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, izbirni predmeti, zdravstveno – preventivno predavanje e-cigarete, energijske pijače razredniki, predavateljica Ema Ivanov
       
       

V mesecu juniju bodo nekateri razredniki matične in podružničnih šol povabili starše na zaključno prireditev.

Sestanki za starše bodočih prvošolcev
Datum, kraj Za koga Vsebina Nosilci
5. 2. 2024 ob 18.00, matična šola Za starše bodočih prvošolcev matične šole in podružnic Vpis v prvi razred, šolski okoliš, predstavitev šolanja na OŠ Ivana Groharja.   ravnatelj, pomočnica ravnatelja
4. 6. 2024 ob 18.00, matična šola Za bodoče prvošolce in njihove starše na matični šoli Delavnice za otroke, priprava na šolo, predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov. učitelji 1. triade, svetovalna služba, ravnatelj
6. 6. 2024 ob 18.00, PŠ TS Bukovica Za starše bodočih prvošolcev podružnic Predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov, priprava na šolo. učiteljice bodočega 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj

 

(Skupno 2.240 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost