Skoči na glavno vsebino
Select Page

Jeziki štejejo

            

Naša šola je v letošnjem šolskem letu 2017 / 2018 pričela s sodelovanjem v petletnem projektu ‘Jeziki štejejo’ (JEŠT), katerega namen je ustvariti učna okolja, ki bodo promovirala večjezičnost pri učencih, istočasno pa je s projektom v OŠ Ivana Groharja prišel tudi nov izbirni predmet – latinščina.

Projekt bo čez pet let učencem na široko predstavil jezikovno podobo Evrope ter jezik kot sistem, s čimer bodo učenci lahko gojili raznojezičnostno kompetenco. Prvo leto bo namenjeno starejšim jezikom, drugo leto se bomo posvetili modernim indoevropskim jezikom, tretje leto neindoevropskim jezikom, četrto leto jezikovnim elementom ter peto leto umetnim jezikom in ustvarjalnosti v jeziku. Poskrbeli bomo, da se bodo učenci vključevali v različna kulturna okolja ter tudi za promocijo različnih jezikov na šoli. Več o projektu si lahko ogledate na naslednji povezavi Languages matter (jeziki-stejejo.si).

Projekt jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Izjava o sofinanciranju | OŠ Ivana Groharja.

Koordinatorici projekta Tjaša Jarc in Nina Sladič

 

ŠOLSKO LETO 2021 / 2022

Škofjeloški škrat

V sklopu projekta JEŠT je izšla zgodbica o Škofjeloškem škratu, ki skozi svoje oči predstavlja znamenitosti Škofje Loke. Najlepša hvala vsem učencem in učiteljem OŠ Ivana Groharja in OŠ Železniki, ki so pomagali pri tem. Zgodbica se nahaja na naslednji povezavi: https://groharca.si/files/2022/06/Skofjeloski-skrat.pdf.

Dodatek k ilustriranemu večjezičnemu slovarju

Obveščava vas, da smo izdelali dodatek k ilustriranemu večjezičnemu slovarju in sicer smo dodali prevode v španščini in katalonščini. Prevode v španščini in katalonščini je prispevala prostovoljka Maria Salabert iz Španije, ki se ji ob tej priložnosti najlepše zahvaljujeva. Do prvega dela slovarja dostopate na naslednji povezavi: https://groharca.si/files/2022/05/Vecjezicni-ilustrirani-slovar-2020_spanscina_in_katalonscina-1-del-1.docx, do drugega dela pa tukaj: https://groharca.si/files/2022/05/Vecjezicni-ilustrirani-slovar-2020_spanscina_in_katalonscina-2-del-1.docx.

Jezikovne kartice v fizični obliki

Na šoli sta od danes naprej dva kompleta jezikovnih kartic na voljo tudi v fizični obliki.

Jezikovne kartice

Poleg večjezičnega slikovnega slovarja so izšle jezikovne kartice, ki jih je možno uporabiti kot didaktični pripomoček v sklopu slovarja ali samostojno. Jezikovne kartice lahko služijo kot ponovitev besedišča, lahko se jih uporabi za pripovedovanje zgodb, se z njimi igra različne igre kot so npr. pantomima, ugibanje besed, skrita beseda, spomin… Pomembno je biti kreativen, saj se na ta način odpre ogromno možnosti, ki nam jih ta učni pripomoček nudi. Jezikovne kartice so na naslednjih povezavah:

https://groharca.si/files/2021/12/kartice_Tjasa.pdf

https://groharca.si/files/2021/12/kartice_Nina.pdf

Večjezični ilustrirani slovar

Koordinatoici projekta JEŠT sva s pomočjo učencev, ki so narisali sličice, in učiteljev, ki so pomagali pri prevodih, izdelali večjezični ilustrirani slovar. Slovar bo služil kot pripomoček pri delu z učenci priseljenci ali kot popestritev nekaterih učnih ur. Dostop do slovarja je na naslednji povezavi: https://groharca.si/files/2021/11/Večjezični-ilustrirani-slovar.pdf.

Večjezični napisi v prostorih naše šole

Aktivnosti ob tednu otroka

Ob tednu otroka so učenci vseh oddelkov podaljšanega bivanja izdelali nemško – angleški spomin na temo letni časi. Ko je bi spomin gotov, so se z njim igrali. Spomin so odnesli tudi domov. S to aktivnostjo želimo učence spodbuditi, da bi se učenci spomin igrali čim večkrat in si na igriv način zapomnili nove angleške in nemške besede.

Evropski dan jezikov

V letošnjem šolskem letu so učenci v okviru Evropskega dneva jezikov izdelali večjezične napise, s katerimi bomo označili prostore na šoli.

Pri nemščini smo Evropski dan jezikov obeležili z izzivi. Učenci so morali opraviti različne izzive kot npr. šteti od 1 do 10 v treh različnih jezikih, poiskati šolske potrebščine v večih različnih jezikih, uganiti, kateri jezik govorijo ljudje na zvočnih posnetkih, našteti štiri različne pisave, ki jih pišejo ljudje po svetu, napisati sms-e v različnih jezikih… Učenci so izzive igrali v parih. Zmagal je par, ki je uspešno opravil največ izzivov. Mlajši učenci (4. do 6. razred) so v parih igrali didaktične igrice. Šlo je za spomin, domino in sestavljanje besed iz danih črk. Na koncu je vsak učenec povedal eno besedo, ki mu je pri igricah ostala najbolj v spominu.

Pri angleščini so učenci ustvarjali zastavice različnih držav, ki so jih izobesili po šoli, pri latinščini pa so učenci imeli delavnico z naslovom “Besedne rože”. V sredino so napisali latinsko besedo, na cvetne lističe okoli pa besede v romanskih jezikih, ki so izhajale iz latinske besede na sredini.

Spletni tečaj nemščine

V času prve karantene smo za učence podaljšanega bivanja organizirali različne aktivnosti in ena izmed teh aktivnosti je bila tudi spletni tečaj nemščine. Odločili sva se, da uporabne povezave podeliva na spletni strani projekta JEŠT. Gre za osnovno besedišče, s tečajem pa želiva motivirati predvsem učence, ki imajo radi tuje jezike in imajo željo, da bi se v svojem prostem času na igriv način naučili kakšno novo besedo.

Deutsche Wörter Flashcards | Quizlet

Sich vorstellen (Predstavljanje) Flashcards | Quizlet

Zahlen von 0 bis 10 (Števila od 0 do 10) Flashcards | Quizlet

Zahlen von 11 bis 20 (številke od 11 do 20) Flashcards | Quizlet

Die Farben (barve) Flashcards | Quizlet

Wochentage und Jahreszeiten (Dnevi v tednu in letni časi) Flashcards | Quizlet

Tiere auf dem Bauernhof Flashcards | Quizlet

Tiere im Zoo Flashcards | Quizlet

Haustiere Flashcards | Quizlet

Obst und Gemüse (Sadje in zelenjava) Flashcards | Quizlet

Essen und Trinken (Hrana in pijača) Flashcards | Quizlet

In der Schule (V šoli) Flashcards | Quizlet

Die Schulräume (Prostori v šoli) Flashcards | Quizlet

 

ŠOLSKO LETO 2020 / 2021

Teden pisanja z roko

V tednu od 18. 1. do 23. 1. 2021 je potekal 6. slovenski Teden pisanja z roko. Za to priložnost so bile v sklopu projekta JEŠT organizirane spletne delavnice svetovnih pisav, na katerih so se učenci spoznali z različnimi pisavami iz celega sveta (rune, kitajska pisava, cirilica, arabska pisava, grški alfabet, indijska pisava). Delavnice so trajale približno 45 minut in so potekale preko Zooma.

Evropski dan jezikov

V tednu od 21. do 25. septembra smo v okviru Evropskega dneva jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, pri urah tujih jezikov izdelovali večjezični slikovni slovar. Tokrat smo si izbrali temo živali in narava. Poleg tega so učenci predmetne stopnje pri vsakem jeziku (slovenščina, angleščina, nemščina in latinščina) izdelali plakate, na katerih so predstavili določen jezik, učenci razredne stopnje pa so izdelali plakate s pozdravi v različnih jezikih. Plakate smo izobesili po šoli, saj želimo učence seznaniti s pomembnostjo vsakega jezika, jim pokazati, da so nekateri jeziki med seboj sorodni ter razviti toleranco do jezikovnih in kulturnih razlik.

 

ŠOLSKO LETO 2019 / 2020

Razvedrilo v času pandemije

Zajela nas je pandemija novega koronavirusa. Pri zaščiti pred virusom je zelo pomembno vzdrževati primerno varnostno razdaljo, razkuževati in umivati roke in na pravilen način nositi masko. Za malce razvedrila v teh težkih časih prilagava nekaj ”korona” povezav v nemščini.

Razlaga o korona virusu: https://www.youtube.com/watch?v=ZeazXE4ZljM

Pesmica o umivanju rok: https://www.youtube.com/watch?v=xO7XRGvRTxc

Pesmica o korona virusu: https://www.youtube.com/watch?v=o7MM9BIqL28

Pripravnica iz Francije

V mesecu marcu je na našo šolo prišla pripravnica iz Francije, ki je pomagala pri različnih aktivnostih. Glavna komunikacija je potekala v angleščini. Pri pouku nemščine je pripravnica učencem predstavila svojo deželo in učence naučila nekaj francoskih besed, v podaljšanem bivanju pa je z učenci ustvarjala različne izdelke, se igrala didaktične in socialne igre, učence naučila nekaj francoskih besed ter brala pravljice v francoščini.

Nekaj dogajanja

V mesecu novembru so učenci s svojimi prispevki sodelovali na natečaju ”Moja šola je prijazna vsem jezikom”, ki je bil organiziran v sklopu projekta JEŠT. V mesecu decembru pa je naša šola sodelovala pri izmenjavi novoletnih voščilnic. Učenci so izdelali različne voščilnice in vanje napisali voščila v slovenščini, nemščini, angleščini, srbščini in makedonščini. Čestitke so si učenci izmenjali z učenci iz Kanade, Rusije, Belorusije in Tajvana.

Evropski dan jezikov

V tednu od 23. do 27. septembra smo v okviru Evropskega dneva jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, pri urah tujih jezikov izdelovali večjezični slikovni slovar na temo šola. Pri tem so sodelovali učenci od 4. do 9 razreda. Z izdelovanjem večjezičnega slovarja smo pričeli že v lanskem šolskem letu. Naš cilj je, da do zaključka projekta JEŠT izdelamo večjezični jezikovni slovar, ki bo vseboval različne teme in bo v svoji končni obliki koristen pripomoček za potovanja v tuje dežele ter za lažje privajanje priseljencev na bivanje pri nas.

 

ŠOLSKO LETO 2018 / 2019

Locopolis – rimsko mesto iz domišljije v Škofji Loki

V četrtek, 28. marca 2019, se je Škofja Loka za nekaj ur preoblekla v antiko in postala Locopolis, fiktivna rimska naselbina. Po njej so se učenci lahko sprehajali in za nekaj časa zaživeli po antično. Učenci so se lahko preizkusili v rokovanju z rimskim mečem, pogovarjali z uličnim filozofom, tvegali srečo pri rimskih kockah, izdelovali rimski nakit, igrali na rimske inštrumente, spoznavali rimska oblačila in pisavo …

Romanski jeziki

Tokrat na šolski oglasni deski predstavljamo romanske jezike. Učenci si lahko preberejo nekaj o razvoju romanskih jezikov, katere romanske jezike poznamo in kakšne so njihove značilnosti, zanimiva pa so tudi poimenovanja dni v tednu.

Germanski jeziki

V tem mesecu so na oglasni deski predstavljeni germanski jeziki. Učenci si lahko preberejo, kateri so germanski jeziki, od kod izvirajo, katere germanske pisave poznamo ter nekaj o germanski mitologiji.

Mobilna jezikovačnica

V sklopu projekta JEŠT smo pripravili ”Mobilno Jezikovačnico”. Gre za škatlo, v kateri so uporabne didaktične igrice v različnih jezikih. Škatlo učenci dobijo v knjižnici, igrice pa lahko igrajo med urami varstva vozačev, preživljanjem prostega časa v knjižnici oz. pri kakšni drugi dejavnosti. ”Mobilna Jezikovačnica” je namenjena kvalitetnemu preživljanju prostega časa in sprostitvi.

Evropski dan jezikov

Danes, 26. septembra, praznujemo Evropski dan jezikov, ki ga je ob koncu Evropskega leta jezikov 2011 razglasil Svet Evrope. Namen dogodkov in dejavnosti v okviru tega dne je spodbujati večjezičnost in zavest o pomembnosti spoznavanja in razumevanja bogatega jezikovnega ustroja Evrope ter raznolikosti njenih kultur. V tem tednu učenci od 4. do 9. razreda pri pouku tujih jezikov na posebnih predlogah izdelujejo slovarček na temo hrana in pijača. Ob koncu projekta JEŠT bomo na osnovi predlog izdelali večjezični ilustrirani slovar hrane in pijače, ki bo v svoji končni obliki koristen pripomoček za potovanja v tuje dežele ter za lažje privajanje priseljencev na prebivanje pri nas.

 

ŠOLSKO LETO 2017 / 2018

Jezikovačnica – junij

Ta mesec so na vrsti germanski in keltski jeziki. Učenci lahko poskusijo pisati rune in brati glagolico ter se naučijo nekaj o razvoju angleščine, francoščine in drugih evropskih jezikov.

Jezikovačnica – marec

V Jezikovačnici tokrat predstavljamo staro grščino in starogrško abecedo. Učenci si lahko nekaj o tem preberejo na plakatih, ki visijo na panojih. Poleg tega učenci lahko prisluhnejo stari grščini, preberejo besede, ki so napisane v starogrški abecedi, igrajo spomin, se naučijo grške številke od ena do deset in igrajo nagradno igro.

Jezikovačnica ima spet novo temo – februar, marec

V Jezikovačnici je predstavljena nova tema in sicer latinščina. Učenci si na panojih lahko preberejo nekaj informaciji o latinščini, prevzetih besedah iz latinščine in pisavi latinici. Poleg tega na zvočnem posnetku lahko poslušajo, kako zveni latinščina, se igrajo spomin, ugibajo latinske besede, ki se skrivajo v rebusih, in sestavljajo stavke v latinščini.

Jezikovačnica – januar 2018

Tokrat je v Jezikovačnici predstavljena tretja tema in sicer stara indijščina oz. sanskrt. Učenci lahko spoznajo pisavo  v sanskrtu, na igriv način spoznavajo različne sklone v sanskrtu, prevedejo stavke v slovenčino ali pa se sprostijo ob poslušanju pravljice.

Jezikovačnica – oktober, november, december

Na naši šoli smo pričeli  s predstavitvijo različnih jezikov in naš muzej jezikov se imenuje Jezikovačnica. V Jezikovačnici je bil v mesecu oktobru in novembru po petih postajah predstavljen indoevropski prajezik, ena postaja pa je bila namenjena sodobnim jezikom. Učenci so lahko sestavljali besede, poslušali pravljico in napisali zgodbico v indoevropskem prajeziku, ugotavljali, iz katere veje izhaja posamezen jezik in se fotografirali kot pravi Indoevropejci. Na postaji, ki je bila namenjena sodobnim jezikom smo pripravili nekaj didaktičnih igric ter učnih listov, ki so jih učenci lahko vzeli s seboj. V mesecu decembru smo že odprli novo Jezikovačnico, kjer se učenci lahko preizkusijo v klinopisu, stari pisavi, ki se je zapisovala na glino in spoznajo najstarejši indoevropski jezik, hetitščino.

 

 

(Skupno 862 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost