Zaposleni – razredniki, nerazredniki, dopoldanske govorilne ure, e-naslovi

Funkcija Ime in priimek Govorilne ure Elektronski naslov
Ravnatelj Marko Primožič Ponedeljek, 8.30 – 9.15 marko.primozic(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Maja Doljak Sreda, 8.15 – 9.00 maja.doljak(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Irena Frakelj Kešnar Sreda, 8.15 – 9.00 irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica Irena Benedičič Petek, 10.05 – 10.50 irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Bukovščica Alenka Magajne Germ Torek, 10.00 – 10.45 alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Sv. Lenart Zinka Pintar Sreda, 8.00 – 8.45 zinka.pintar(at)os-igroharja.si
 

MATIČNA ŠOLA

Učitelji od 1. do 5. razreda

učitelj poučuje razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Andreja Šifrer 1.a 1.a Ponedeljek 11.55 – 12.40 učilnica g13 andreja.sifrer(at)os-igroharja.si
Valentina Žagar Druga učiteljica v 1.a, jutranje varstvo, OPB 3 učilnica g13 tina.zagar(at)os-igroharja.si
Jerneja Eržen 1.b 1.b Četrtek 11.55 – 12.40  učilnica 110 jerneja.erzen(at)os-igroharja.si
Nina Zupanc Druga učiteljica v 1.b, OPB 3 učilnica 110 nina.zupanc(at)os-igroharja.si
Janja Bračko 2.a 2.a učilnica 112 janja.bracko(at)os-igroharja.si
Maja Trojar Kepic 2.b 2.b Sreda 10.15 – 11.00 učilnica 111 maja.trojar-kepic(at)os-igroharja.si
Tatjana Jeram 2.c 2.c Ponedeljek 11.05 – 11.50 učilnica 133 tatjana.jeram(at)os-igroharja.si
Ivanka Dolenc 3.a 3.a Sreda 9.10 – 9.55 učilnica 203 ivanka.dolenc(at)os-igroharja.si
Urška Ziherl 3.b 3.b Petek 10.15 – 11.00 učilnica 204 urska.ziherl(at)os-igroharja.si
Mirjam Tolar 4.a 4.a Četrtek 10.15 – 11.00 učilnica 201 mirjam.tolar(at)os-igroharja.si
Irena Peternel 4.b 4.b Četrtek 10.15 – 11.00 učilnica 202 irena.peternel(at)os-igroharja.si
Branka Mali 5.a 5.a Ponedeljek 11.05 – 11.50 učilnica 240 branka.mali(at)os-igroharja.si
Jerneja Tolar 5.b 5.b Torek 11.05 – 11.50 učilnica 241 jerneja.tolar(at)os-igroharja.si
Jera Šuštar OPB 1 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši jera.sustar(at)os-igroharja.si
Vlasta Himidi OPB 2 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši vlasta.himidi(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc OPB 4 Petek 8.20 – 9.05 tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Neža Pegan OPB 4 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši neza.pegan(at)os-igroharja.si
Irena Frakelj Kešnar OPB 5 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Martina Šmid OPB 6 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši martina.smid(at)os-igroharja.si
Mihela Kokelj OPB 7, NIP angleščina Ponedeljek 9.10 – 9.55 mihela.kokelj(at)os-igroharja.si
Maja Doljak OPB 8 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši maja.doljak(at)os-igroharja.si
Nina Sladič JV, OPB Torek 10.15 – 11.00 nina.sladic(at)os-igroharja.si

Učitelji od 6. do 9. razreda

učitelj poučuje Razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Luka Planinc geografija 6.a Petek 9.10 – 9.55 učilnica 226 luka.planinc(at)os-igroharja.si
Tatjana Ignatov Žlebnik angleščina 6.b Petek 11.05 – 11.50 učilnica 214 tatjana.ignatov-zlebnik(at)os-igroharja.si
Nataša Ivanušič matematika 6.c Torek 11.05 -11.50 učilnica 123 natasa.ivanusic(at)os-igroharja.si
Barbara Juvančič matematika 7.a Petek 8.20 – 9.05 učilnica 137 barbara.juvancic(at)os-igroharja.si
Janez Beguš tehnika in tehnologija 7.b Sreda 10.15 – 11.00 učilnica 135 janez.begus(at)os-igroharja.si
Gorazd Pintar glasbena umetnost 7.c Petek 11.55 – 12.40 učilnica 140 gorazd.pintar(at)os-igroharja.si
Jože Kordiš gibanje – razširjeni program, šport 8.a Ponedeljek 11.05 – 11.50 učilnica 125 joze.kordis(at)os-igroharja.si
Sabina Leben slovenščina 8.b Četrtek 11.05 – 11.50 učilnica 120 sabina.leben(at)os-igroharja.si
Jana Ržen biologija, naravoslovje, gospodinjstvo 8.c Četrtek 8.20 – 9.05 učilnica 221 jana.rzen(at)os-igroharja.si
Bernarda Pohleven gibanje – razširjeni program, šport 9.a Četrtek 9.10 – 9.55 učilnica 229 bernarda.pohleven(at)os-igroharja.si
mag. Tina Osterman kemija, naravoslovje 9.b Petek 9.10 – 9.55 učilnica 224 tina.osterman(at)os-igroharja.si
Katarina Pegam daljša odsotnost 9.c Torek 10.15 – 11.00 učilnica 211 katarina.pegam(at)os-igroharja.si
Maja Bajželj Plešec gibanje -razširjeni program, šport Četrtek 8.20 – 9.05 kabinet ŠPO maja.bajzelj-plesec(at)os-igroharja.si
Bozovičar Gantar Milojka likovna umetnost Ponedeljek 11.55 – 12.40 učilnica 137 milojka.bozovicar-gantar(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc nemščina, OPB, koordinatorka projekta JEŠT Petek 8.20 – 9.05 kabinet TJA tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Majda Jeraj fizika, matematika Sreda 9.10 – 9.55 učilnica 125 majda.jeraj(at)os-igroharja.si
Olga Koplan slovenščina Sreda 10.15 – 11.00 učilnica 219 olga.koplan(at)os-igroharja.si
Jana Kos slovenščina Četrtek 10.15 – 11.00 učilnica 216 jana.kos(at)os-igroharja.si
Gordana Marković angleščina Sreda 9.10 – 9.55 kabinet TJA gordana.markovic(at)os-igroharja.si
Urška Oblak matematika Torek 11.55 – 12.40 učilnica 128 urska.oblak(at)os-igroharja.si
Eva Pečelin laborantstvo Po vnaprejšnjem dogovoru s starši eva.pecelin(at)os-igroharja.si
Mara Peternelj gibanje – razširjeni program, šport Torek 11.05 – 11.50 kabinet ŠPO mara.peternelj(at)os-igroharja.si
Kristina Poljanšek daljša odsotnost
Meta Skubic latinščina Po vnaprejšnjem dogovoru s starši
Blaženka Ravnikar naravoslovje, gospodinjstvo učilnici 221, 130 blazka.ravnikar(at)os-igroharja.si
Martin Draksler martin.draksler(at)os-igroharja.si
Martina Susman koordinatorka projekta Pogum Po vnaprejšnjem dogovoru s starši martina.bukovsek(at)os-igroharja.si
Majda Šubic računalništvo Po vnaprejšnjem dogovoru s starši učilnica 117 majda.subic(at)os-igroharja.si
Barbara Trdina zgodovina Petek 11.05 – 11.50 učilnica 229 barbara.trdina(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec državljanska kultura in etika Ponedeljek 9.10 – 9.55 kabinet ZGO – GEO andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Irma Zarnik tehnika in tehnologija Po vnaprejšnjem dogovoru s starši učilnica 135 irma.zarnik(at)os-igroharja.si
PŠ BUKOVICA
učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tanja Veber  1. razred Petek 10.55 – 11.40 tanja.veber(at)os-igroharja.si
Andreja Jesenik Jelenc  2., 3. razred Sreda 7.30 – 8.00  andreja.jesenik.jelenc(at)os-igroharja.si
 Irena Benedičič  4., 5. razred Petek 10.05 – 10.50 irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec  OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Matej Mavri Drugi učitelj v 1. razredu, OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši matej.mavri(at)os-igroharja.si

PŠ BUKOVŠČICA

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tinkara Šušteršič 1.,2.,3. razred Torek 10.50 – 11.30 tinkara.sustersic(at)os-igroharja.si
 Alenka Magajne Germ 4.,5. razred Torek 10.00 – 10.45 alenka.magajne-germ(at)os-igroharja
Patricija Volčič Druga učiteljica v 1.,2.,3. razredu, OPB Sreda 8.50 – 9.35 patricija.volcic(at)os-igroharja.si

PŠ SV. LENART

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Maja Habjan  1.,2.,3. razred Ponedeljek 8.00 – 8.45 maja.habjan(at)os-igroharja.si
 Zinka Pintar 4., 5. razred Sreda 8.00 – 8.45 zinka.pintar(at)os-igroharja.si
Martina Susman OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši martina.bukovsek(at)os-igroharja.si
Katja Bunderšek Druga učiteljica v 1.,2.,3.razredu Po vnaprejšnjem dogovoru s starši katja.bundersek(at)os-igroharja.si

Knjižnica

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Anica Benedičič Knjižnica anica.benedicic(at)os-igroharja.si

Svetovalna služba

strokovni delavec poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Polonca Maček Svetovalna služba Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 252 polona.macek(at)os-igroharja.si
Katarina Podrekar DSP Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna katarina.podrekar(at)os-igroharja.si
Judita Slabe Psihologinja Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 251 judita.slabe(at)os-igroharja.si
Neža Pegan DSP Po vnaprejšnjem dogovoru s starši neza.pegan(at)os-igroharja.si
Tajnica VIZ Elektronski naslov Uradne ure
Darja Beguš darja.begus(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan od 7.00 – 14.00
Računovodstvo Opravlja delo Elektronski naslov Uradne ure
Milena Potočnik računovodkinja (daljša odsotnost) racunovodja(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan med 7.45 – 9.30
Zdenka Rakovec knjigovodkinja, računovodkinja  osig.knjigovodja(at)guest.arnes.si Vsak delovni dan med 10.30 – 12.00
Kuhinja – matična šola Elektronski naslov
Andreja Ažbe
Janez Klemenčič kuhinja(at)os-igroharja.si
Špela Potrebuješ
 Hišniki – matična šola in podružnice Elektronski naslov
Andrej Čemažar  andrej.cemazar(at)os-igroharja.si
David Ambrožič
Ostali delavci šole:
Čistilke: Edina Đulsić, Andreja Jereb, Snežana Kajzer, Mirjana Kuprešak, Andreja Petrović, Ivanka Tomažič, Viktorija Torkar

***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ Ivana Groharja, vsebujejo namesto znaka “@” nadomestni zapis “(at)” zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis “(at)” zamenjate z znakom “@”. Hvala za razumevanje.

(Skupno 10.986 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost