Skoči na glavno vsebino
Select Page

Razširjen program – Gibanje in zdravje

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih aspiracij in pričakovanj. Razširjeni program osnovne šole omogoča tudi bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti.

Razširjeni program osnovne šole je zato treba po eni strani razumeti kot komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Za razvijanje različnih interesov učencev na šoli organiziramo širok spekter interesnih dejavnosti. V okviru pripadajočega obsega ur sta po 2 uri tedensko namenjeni pevskemu zboru na razredni in do 4 ure na predmetni stopnji ter 20 ur letno za izvedbo kolesarskih izpitov petošolcev.

Šola je vključena v poskus uvajanja Razširjenega programa v osnovne šole, vendar samo v področje Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Program ima tri sklope: gibanje, hrana in prehranjevanje ter zdravje in varnost. Pridobili smo dodatne ure za izvajanje tega področja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) in zato smo lahko zaposlili dodatnega učitelja športa, ki skupaj z ostalimi učitelji športa izvaja program. Poskus izvajajo tudi učiteljice razrednega pouka, učiteljice slovenščine, biologije in kemije, ki bodo izvajale sklop prehranjevanje ter zdravje in varnost. Za učence izvajamo različne dejavnosti v skladu z izvedbenim načrtom za ta poskus, največji poudarek je na gibanju, saj smo ponudili vsem učencem možnost 5 ur gibanja na teden. Poskus izvajamo tudi na podružnicah Bukovica in Bukovščica.

V sklopu RaP so učitelji ponudili različne dejavnosti v obsegu 20 ur TEDENSKO.

OB930-RaP-interesne dejavnosti Izvajalec URE ID Trajanje VIO Število ur/l.
Fit vadba Mara Peternelj 1 celotno šolsko leto 2. in 3. 38
Prva pomoč Mara Peternelj 1 sklopno 2. in 3. 38
Tekmujem športno Jože Kordiš 1 sklopno 3. 38
Spremljam svojo aktivnost Jože Kordiš 1 sklopno 3. 38
Žogarija Bernarda Pohleven 1 celotno šolsko leto 2. in 3. 38
Odbijam žogico Maja B. Plešec 1 celotno šolsko leto 2. in 3. 38
Zapleši z mano Maja B. Plešec 1 sklopno 2. in 3. 38
Varno v hribe Ivanka Dolenc 1 sklopno 2. in 3. 38
MEPI Janja Bračko 1 celotno šolsko leto 3. 38
MEPI Jana Ržen 1,5 celotno šolsko leto 3. 57
Plesi naše preteklosti Valentina Žagar 1 celotno šolsko leto 1. in 2. 38
Plesi naše preteklosti Urša Ziherl 1 celotno šolsko leto 1. in 2. 38
Izbiram in nakupujem zdravo Blažka Ravnikar 0,5 sklopno 6. r. 19
Kuhajmo zdravo Blažka Ravnikar 0,5 sklopno 6. r. 19
Mali kuharski mojstri Blažka Ravnikar 1 sklopno 3.-5. r. 38
Kaj vem o sladkorni bolezni Tina Osterman 0,5 sklopno 3. 19
Različne tehnike sproščanja Janja Bračko 0,5 sklopno 1. 19
Raziskovalna Sladkor v sadju Jana Ržen 0,5 sklopno 3. 19
ID GiB 3, PŠ BK, PŠ BŠ Maja B. Plešec 4 celotno šolsko leto 2. in 3. 152
20 760
OB932-RaP-zdravje, gibanje Izvajalec URE GiZ 9   VIO Število ur/l.
RaP-GiB 5 Jože Kordiš 2 celotno šolsko leto 1. 76
RaP-GiB 4,6 Bernarda Pohleven 3 celotno šolsko leto 2. in 3. 114
RaP-GiB 1,2 Maja B. Plešec 4 celotno šolsko leto 2. in 3. 152
9 342

Urnik izvajanja  RaP je razviden iz priložene tabele.

(Skupno 580 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost