Skoči na glavno vsebino
Select Page

Prehrana

V šolskem letu 2022/23 učencem OŠ Ivana Groharja nudimo naslednjo prehrano:

Lokacija Obrok
Matična šola v Podlubniku zajtrk, dopoldanska malica, kosilo
PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica zajtrk, dopoldanska malica, kosilo
PŠ Bukovščica dopoldanska malica, kosilo
PŠ Sv. Lenart zajtrk, dopoldanska malica, kosilo

Obroke bomo pripravljali v skladu s strokovnimi priporočili in sledili smernicam zdravega prehranjevanja. Z zdravstvenega vidika prehranjevanja bomo stremeli za uravnoteženo prehrano, ustrezno količino obroka, izbirali kakovostna, lokalna, sveža, sezonska in slovenska živila, vzpodbujali bomo dobre prehranjevalne navade, skrbeli za kulturno prehranjevanje, pestrost obrokov ter zagotovili varno hrano. Skušali bomo spreminjati prehrambne navade učencev v smeri zmanjševanja porabe sladkorja, belega kruha oz. moke in nezdravih dodatkov. V jedilnike bomo uvajali nove pekovske in mlečne izdelke. Enkrat na teden bodo učenci pri kosilu zaužili brezmesni obrok.

Vsako sredo bodo učenci dobili dodaten obrok svežega sadja in zelenjave iz Sheme šolskega sadja in zelenjave.

Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi uri, razen prvošolčkov, ki imajo malico že ob 8.30. Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v matičnih učilnicah. Učenci od 6. do 9. razreda pa v učilnicah, v katerih imajo pouk tretjo uro. Učenci, ki imajo športno vzgojo, malicajo v večnamenskem prostoru.

Ob koncu prejšnjega šolskega leta ste starši oddali prijavnico za prehrano.

Prijavo lahko spremenite tako, da:

 1. TRAJNO ODJAVITE oz. NAROČITE OBROKE: knjigovodstvu šole predložite pisni preklic oz. pisno naročilo prijave na šolsko prehrano (obrazec je na spletni strani šole) na elektronski naslov knjigovodja@os-igroharja.si.
 1. ZAČASNO ODJAVITE OBROKE do 8.20 tekočega dne in sicer tako, da:
  • odjavite prehrano preko eAsistenta (povezava je na spletni strani naše šole) ali
  • pokličete v tajništvo šole v Podlubniku na tel. št.: 04/ 506 11 13 med 6.30 in 8.20 uro, če vaš otrok obiskuje matično šolo.

Če vaš otrok obiskuje katero od podružničnih šol:

 • za PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica pokličete na telefonsko številko 04 510 36 10 med 7.00 in 8.00 uro zjutraj,
 • za PŠ Bukovščica pokličete na telefonsko številko 04 510 35 80 med 7.00 in 8.00 uro zjutraj,
 • za PŠ Lenart pokličete na telefonsko številko 04 510 35 70 med 7.30 in 8.00 uro zjutraj.

Za odjavo preko eAsistenta boste potrebovali osnovni paket, ki ni plačljiv, zato morate izpolniti prijavnico za dostop do eAsistenta. Informacije o prijavi dobite na naslovu https://www.easistent.com/starsi.

V primeru, da obroka ne boste odjavili, boste plačali polno ceno obroka. Za ne odjavljene obroke plačajo polno ceno tudi učenci, ki imajo subvencionirano malico ali kosilo. Na eni položnici se obračunajo obroki od 1. do vključno zadnjega dne za pretekli mesec.

Šola (vodja dejavnosti) bo odjavila kosila za učence, če bo aktivnost zunaj šole (dnevi dejavnosti, šole v naravi, tekmovanja) trajala dalj kot do 13.30.

Več informacij dobite v zavihku Dokumenti/Pravila o šolski prehrani.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE:

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 1. do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 eurov,
 2. do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 eurov.

DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe pri katerih živi posamezen učenec na podlagi:

 • potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izda specialist pediater usmerjen v področje,
 • začasnega potrdila osebnega zdravnika specialista pediatra (to potrdilo velja največ 6 mesecev),

Če je dieta začasna morajo starši učenca predložiti novo zdravniško potrdilo vsako leto. Če je dieta trajna novo potrdilo zdravnika prinesete  samo v primeru sprememb zdravja učenca. O izvajanju diete se starši dogovorite z organizatorico šolske prehrane. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam ob koncu avgusta 2018 poslalo okrožnico o sprejetih Priporočilih za medicinsko utemeljene diete in potrdilih, ki jih bodo zdravniki izdajali staršem.

Cenik malic in kosil  od 1. 9. 2022 dalje: 

Vrsta obroka Cena v EUR
zajtrk – matična šola

0,34

malica učenci 1. – 9. razred na MŠ in PŠ

0,90

kosilo učenci 1. – 5. razred – matična šola

2,29

kosilo učenci 6. – 9. razred – matična šola

2,47

kosilo PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica

2,29

kosilo PŠ Sv. Lenart

2,29

kosilo PŠ Bukovščica

2,29

zajtrk podružnice

0,34

Skupina za šolsko prehrano

Skupino za šolsko prehrano sestavljajo učenci, starši in zaposleni v šoli. V skladu s 27. členom Zakona o šolski prehrani skupina pripravi anketo, s katero bomo ugotavljali stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja.

Starši na sestanku posredujejo mnenja staršev, ki so bila izražena na roditeljskih sestankih ali kako drugače. Skupino sestavljajo Blažka Ravnikar, Janez Klemenčič in Andreja Ažbe s strani delavcev šole ter predstavnica staršev Andreja Cof Ahačič . Predstavnika učencev izbere šolska skupnost.

(Skupno 2.383 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost