Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šola prenove za nove generacije

                                                                                                                                    

 

Šola se je v projekt vključila z začetkom šolskega leta 2022/2023. Projekt bo trajal 2 leti.

 • GLAVNI CILJ POJEKTA
 • vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.
 • SPECIFIČNI CILJ 1
 • razvoj sodobne prakse poučevanja različnih predmetov v OŠ skozi uporabo primerov iz kulturne dediščine in veščin njene prenove
 • SPECIFIČNI CILJ 2
 • izmenjava in razširitev nove  prakse poučevanja v izobraževalni sistem OŠ.
 • ORODJA NOVE PRAKSA POUČEVANJA
 • priročnik za učitelje z 18-timi učnimi pripravami in metodiko za izbrane predmete, vsebine in triade (2 uri na letnik 1-9)
 • demonstracijsko učno okolje Učni laboratorij za usposabljanje učiteljev v Škofji Loki
 • didaktična gradiva za poučevanje v učilnici in na terenu : DIDAKTIČNI KOVČEK za vsako triado set interaktivnih gradiv)
 • demonstracijsko učno okolje – Didaktični kotiček za učence v OŠ Ivana Groharja.

 

 

 

Pod okriljem projekta “Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja” sodelujejo Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), kot vodilni partner, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem (UPFHŠ), Šolski center Škofa Loka, Srednja šola za lesarstvo (ŠCŠL SŠL), Osnovna šola Ivana Groharja (OŠIG), Občina Škofja Loka (OBŠL) in norveška organizacija MAGMA Geopark AS (MAGMA).

S projektom želimo približati kulturno dediščino učiteljem in s tem posredno samim učencem; kulturna dediščina v prostoru naglo izginja, se prilagaja novim, tujim trendom in se mestoma preoblikuje tudi do nerazpoznavnosti, medtem ko se tradicionalne veščine in stara znanja izgubljajo v pozabo, s tem pa tudi raznovrstni tradicionalni poklici; nenazadnje pa se postopoma izgublja sama identiteta našega prostora.

Kot glavni cilj projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o sami kulturni dediščini in tudi procesu prenove objektov, kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju. Skupaj s partnerji smo analizirali učne načrte in dneve dejavnosti v Sloveniji in na Norveškem ter skupaj razvijamo novo inovativno metodo poučevanja vsebin kulturne dediščine v osnovnih šolah z medpredmetnimi povezavami.

 

Metoda bo preizkušena skozi neinvazivno raziskavo na podlagi nevrološkega testiranja čustvenih in kognitivnih odzivov otrok na poučevanje o kulturni dediščini.

Pripravili bomo priročnike za učitelje po triadah z odrtimi učnimi pripravami ter „skrinjo dediščine“ didaktičnimi pripomočki, prilagojenimi obstoječim in tudi prihajajočim učnim vsebinam obveznih in izbirnih predmetov, s poudarkom na kulturni dediščini, izvajali bomo pa tudi delavnice za dodatna usposabljanja učiteljev.

VEČ O PROJEKTUhttps://sola-prenove-za-nove-generacije.si/

Projekt Šola prenove za nove generacije sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 478.000 €. Namen projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o kulturni dediščini in prenovi kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju .

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Norveški finančni mehanizem:  

www.norwaygrants.si

www.norwaygrants.org

 

FB šola prenove https://www.facebook.com/solaprenove

Instagram Šola prenove https://www.instagram.com/sola_prenove/

Spletna stran projekta: https://www.sola-prenove-za-nove-generacije.si

 

Koordinator projekta na šoli, Petra Primc Marko

Član odbora, ravnatelj Marko Primožič

 

 

 

 

 

(Skupno 187 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost