»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

  

 

 

 

 

S šolskim letom 2017/2018 smo kot razvojna osnovna šola vstopili v projekt KREPITEV KOMPETENCE SAMOSTOJNOSTI IN PODJETNOSTI.

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:

–       v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti,

–       predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,

–       razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

Ključna cilja sta:

–             razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;

–             opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in  strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju sestavljajo tri področja (IDEJE in PRILOŽNOSTI, VIRI, AKCIJA) s po petimi veščinami, s pomočjo katerih bomo dosegali cilje.

 

 

 

Helena Matičič Hostnik,

koordinatorica projekta

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.