Select Page

Pogum

»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«


 

 

 

 

 

 

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR

 

S šolskim letom 2017/2018 smo kot razvojna osnovna šola vstopili v projekt KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH. Krajše projekt imenujemo POGUM (POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih).

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:

–       v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti,

–       predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,

–       razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

Ključna cilja sta:

–             razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;

–             opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in  strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju sestavljajo tri področja (ZAMISLI IN PRILOŽNOSTI, VIRI, K DEJANJEM) s po petimi veščinami, s pomočjo katerih bomo dosegali cilje.

projekt pogum

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Susman, koordinatorica projekta

***************************************************************************************

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Dejavnosti so razvidne iz Načrta za realizacijo kompetence podjetnosti.

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

november 2020: TEHNIŠKI DAN – eko dan – na daljavo (6.-9. r.)
december 2020: VOŠČILNICE za Center slepih, slabovidnih in starejših – na daljavo (3. r.)

celo leto: GOZDOLJUB (pouk v naravi) (1.-4. r. matične šole in 1.-3. r. PŠ Sv. Lenart)
celo leto: PLANINSKI KROŽEK
maj 2021: IZDELAVA SENČNE SLIKE (steklo na hodniku predmetne stopnje) (Likovno snovanje, 6.-8. r.)
maj 2021: UREDITEV SKALNJAKA IN VISOKE GREDE (Rastline in človek, 6.-8. r.)
junij 2021: PISANJE RAZGLEDNIC za babice in dedke (3. r.)

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

oktober 2019: OBISK CRNGROBA (4. r. in 7.r.)
oktober 2019: TEHNIŠKI DAN – eko dan: nov izdelek iz odpadnega materiala (7. r.)
november 2019: NATEČAJNI DAN – predlogi za spremembo v prostoru – šolski hodniki, igrišče … (4., 6., 8. r.)
december 2019: KULTURNA PRIREDITEV v Centru slepih, slabovidnih in starejših ter VOŠČILA (folklorni krožek in 3. r.)
december 2019: URA KEMIJE (9. b)
maj 2020: pouk na daljavo (SLJ – KRJAVELJ) (6. r.)
junij 2020: PISANJE RAZGLEDNIC za babice in dedke (3. r.)
celo leto: PLANINSKI KROŽEK

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

oktober 2018: TEHNIŠKI DAN – eko dan: nov izdelek iz odpadnega materiala (7. r.)
december 2018: KULTURNA PRIREDITEV v Centru slepih, slabovidnih in starejših ter VOŠČILA (folklorni krožek in 3. r)
junij 2019: PISANJE RAZGLEDNIC za babice in dedke (3. r.)
celo leto: PLANINSKI KROŽEK

(Skupno 782 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost