Poslovnik

KNJIŽNIČNO GRADIVO
Knjižnično gradivo si v knjižnici lahko izposojajo le učenci in delavci

OŠ IVANA GROHARJA.
Gradivo knjižnica izposoja na dom ali v čitalnici.

ČLAN KNJIŽNICE
Član knjižnice je lahko vsak učenec ali uslužbenec OŠ IVANA GROHARJA.

IZPOSOJEVALNI ROK UČENCI – Izposojevalni rok za vsa gradiva je 14 dni. Isto gradivo se lahko podaljša največ enkrat. Izposoja je brezplačna, ne glede na število izposojenih enot.

UČITELJI – Za strokovne knjige je izposojevalni rok neomejen, za leposlovje in drugo literaturo pa 14 dni.

ZAMUDNINA
Za vsak zamujeni dan zaračunamo zamudnino v znesku 0,04 € za vsako enoto gradiva. Do poravnave obveznosti in vračila gradiva, ki mu je pretekel rok izposoje, si bralec ne more izposoditi novega gradiva.

POŠKODOVANO, IZGUBLJENO ALI UKRADENO GRADIVO
Poškodovano, izgubljeno ali ukradeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, bralec nadomesti z enako novo enoto.

IZKAZNICA
Vsak bralec je dolžan ob izposoji ali vračanju knjižničnega gradiva predložiti izkaznico knjižnice, ki jo prejeme ob vpisu. Polno izkaznico zamenjamo brezplačno, izgubljeno pa nadomestimo z novo, vendar jo mora bralec plačati. Cena je 0,83 €. Bralec plača tudi zamenjavo uničene ali poškodovane kode na knjigi. Vsak bralec si knjižnično gradivo lahko izposoja le zase in na svojo izkaznico.

IZPOSOJA IN ŠTUDIJ V ČITALNICI
Izposoja na dom ni možna pri prezenčnem gradivu (enciklopedije, leksikoni, atlasi …). Videokasete in avdiokasete izposojamo le za potrebe pouka.

RAČUNALNIK V knjižnici je tudi računalnik z dostopom na internet. Uporabnik se mora pred uporabo vedno vpisati v zvezek pri knjižničarki.

RED V KNJIŽNICI
Knjižnica je kulturni prostor, v katerem se zahteva temu primerno obnašanje. Obiskovalci knjižnice morajo posebej paziti, da ne motijo učencev v čitalniškem delu knjižnice. Kadar potrebujete več gradiva (npr. za izdelavo seminarske naloge …), se predhodno dogovorite s knjižničarko, da temeljito pregleda gradivo in vam ustrezno pomaga. Učenci v knjižnico ne prinašajo hrane in se v njej ne zadržujejo v času, ko imajo pouk. V knjižnico vedno vstopamo v copatih.