Jeziki štejejo

Naša šola v letošnjem šolskem letu pričenja s sodelovanjem v petletnem projektu ‘Jeziki štejejo’ (JEŠT), katerega namen je ustvariti učna okolja, ki bodo promovirala večjezičnost pri učencih, istočasno pa s projektom v OŠ Ivana Groharja prihaja tudi nov izbirni predmet – latinščina.

Projekt bo čez pet let učencem na široko predstavil jezikovno podobo Evrope ter jezik kot sistem, s čimer bodo učenci lahko gojili raznojezičnostno kompetenco. Prvo leto bo namenjeno starejšim jezikom, drugo leto se bomo posvetili modernim indoevropskim jezikom, tretje leto neindoevropskim jezikom, četrto leto jezikovnim elementom ter peto leto umetnim jezikom in ustvarjalnosti v jeziku.

Za učence bodo v okviru vsakega sklopa organizirane različne delavnice, o katerih bomo učence sproti obveščali, poskrbeli pa bomo tudi za promocijo različnih jezikov na šoli.

 

Koordinator projekta Gašper Kvartič in sokoordinatorica projekta Tjaša Jarc