Varstvo vozačev

Učenci vozači od 5. do 9. razreda imajo organizirano varstvo vozačev do odhodov avtobusov in kombijev; enako je na podružnicah.

Odsotnost ali predčasen odhod učencev iz varstva je mogoč le na podlagi pisne zahteve oziroma opravičila staršev.

Urnik varstva vozačev v šol. letu 2017/18   VV_urnik_1718