Roditeljski sestanki

Spoštovani starši

V mesecu septembru bomo izvedli roditeljske sestanke za vse oddelke naše šole po naslednjem razporedu:

Matična šola v Podlubniku:

1. roditeljski sestanek

Vsebina

Nosilec

5. 9. 2017 ob 18:00

1. razred

Predstavitev dela, LDN 2017/18 Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
14. 9. 2017 ob 18:00

2. razred

Predstavitev dela, LDN 2017/18 Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
14. 9. 2017 ob  18:00

3. razred

Predstavitev dela, LDN 2017/18 Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
11. 9. 2017 ob 18:00

4. razred

Predstavitev dela, LDN 2017/18 Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
19. 9.2017 ob 18:00

5. razred

Predstavitev dela, LDN 2017/18 Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
12. 9. 2017 ob 18:00

6. razred

Predstavitev učiteljskega zbora, predstavitev dela in kriterijev ocenjevanja, LDN 2017/18 Razredniki, ravnatelj in strokovni delavci
11. 9. 2017 ob 18:00

7. razred

Predstavitev dela, LDN 2017/18 Razredniki, ravnatelj
7. 9. 2017 ob 18:00

8. razred

Šola v naravi, predstavitev dela, LDN 2017/18 Razredniki, ravnatelj
19. 9. 2017 ob 18:00

9. razred

Predstavitev dela, LDN 2017/18, poklicna orientacija Razredniki, psihologinja, ravnatelj

Podružnične šole:

1. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
18. 9. 2017 16:30 1. – 5.  razred Lenart Predstavitev dela, LDN 2017/18 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB
20. 9. 2017 ob 16:30 1. – 5. razred Bukovica Predstavitev dela, LDN 2017/18 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB
6. 9. 2017 ob 18:00 2. – 5. razred Bukovščica Predstavitev dela, LDN 2017/18 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB

Na roditeljski sestanek boste starši povabljeni s strani razrednikov. Vabila bodo učenci prevzeli za vas teden dni pred sestankom.

Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite sestankov in na tak način izveste vsebinske in organizacijske novosti za šolsko leto 2017/2018, ki vam bodo pomagale usmerjati delo vašega otroka in sodelovati z nami.

Razpored za drugi in tretji roditeljski sestanek bo objavljen po sprejetju LDN.