Obrazci

Prijava na šolsko prehrano, doc

Prijavnica interesna dejavnost

jutranje varstvo

VLOGA ZA OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

VLOGA ZA SPREMEMBO IZBIRE OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada pdf. oblika, Word oblika

Vloga za dodelitev statusa športnika –pdf. oblika Word oblika

Vloga za dodelitev statusa umetnika – pdf. oblika, Wor oblika

Obrazec SOGLASJE za SEPA-DIREKTNO OBREMENITEV

Obrazec položnica po e-pošti Word oblika, pdf oblika