GOZDOLJUB

Pouk v naravi na OŠ Ivana Groharja 2017/2018

GOZDOLJUB je metoda poučevanja v naravi. Ime smo si izbrale učiteljice, ki bomo v tem šolskem letu vodile aktivnosti v okviru programa pouka v naravi.

Pri Gozdoljubu bodo otroci osvajali potrebna znanja iz šolskega programa na nevsiljiv način, skozi igro in raziskovanje. En dan v tednu bodo preživeli na prostem, v gozdu, ob reki, na travniku in igrišču.

Tam bodo preko igre usvajali šolske vsebine po metodi naravnega učenja. Naravno učenje je izkustveno učenje. Otroci potrebujejo svobodo, časovno in prostorsko. Potrebujejo stik s predmeti, z okoljem, s pravim življenjem, z ljudmi vseh starosti. Otroci hočejo razumeti, zakaj se nekaj zgodi in kako. O tem ne želijo le poslušati, ampak morajo to izkusiti. Naravno učenje ni načrtovano niti strukturirano, je del vsakdanjega življenja in se zgodi samo od sebe. Je najbolj učinkovito učenje, ker hkrati aktivira vse čute in zajame tudi čustva.

Učenci prvih razredov se bodo v tem šolskem letu v naravi učili matematiko, spoznavanje okolja in slovenščino. Vse dejavnosti bodo bogatili doma izdelani didaktični materiali, gibalne igre, vaje za grafomotoriko in koncentracijo ter še veliko drugih vsebin.

Ure matematičnih dejavnosti na prostem bodo temeljile na gibalnih igrah v okolici šole, vanje pa bomo vključevali tudi krajše dramske predstave ter likovno ustvarjanje. Glavi cilj dejavnosti je ustvarjanje matematične predstave skozi svet, ki je otrokom blizu. Učencem želimo ponuditi možnost, da lahko kot temelj za učenje matematike uporabijo svoja močna področja, kot so gibanje, domišljija, ustvarjanje, raziskovanje ter želja po skupni igri, in jim s tem olajšamo prehod od konkretnega k abstraktnemu. Gibalne igre tako delujejo kot podlaga za delo v učilnici in so namenjene temu, da se učitelj pri poznejših urah matematike nanje navezuje ter otroke spomni na materiale, ki so jih prijeli v roke, in na izzive, ki so jim bili kos. Poleg tega bomo preko dela v skupinah pri učencih spodbujali razvoj socialnih veščin, hkrati pa jim želimo z učnimi urami na prostem omogočiti stik z naravo tudi v času šolskega pouka. Večino pripomočkov, ki jih bomo uporabljali pri dejavnostih, bomo izdelali iz odpadnih materialov, predvsem kartona in odpadnega tekstila, s čimer otroke želimo vzgajati za življenje v skladu z našim okoljem.

 Delavnice bodo vodile:

Mojca Pretnar, prof. matematike, zunanja izvajalka

Katarina Podrekar, prof. defektologije

Mirjam Poljanšek, specialna pedagoginja

Maja Trojar kepic, prof. razrednega pouka

Janja Bračko, prof. razrednega pouka

Vse aktivnosti lahko spremljate v naši FOTOGALERIJI v mapi GOZDOLJUB.

Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (30. 1. 2018)

Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (30. 1. 2018)

Z učenci smo preko iger Je kaj trden most in Mačka miške odštevali in seštevali do 10. Učili smo se črko R, peli pesmi, igrali različne socialne igre ter razvijali svojo motoriko. Maja Trojar Kepic, Jerneja Eržen in Mojca...

več...
Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (25. 1. 2018)

Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (25. 1. 2018)

Gozdoljubi so tokrat pospravljali različne predmete po igrišču in jih razvrščali glede na to, iz katere snovi so predmeti narejeni. Računali in hkrati skakali so s pomočjo računala, naredili so nekaj vaj za ravnotežje, koordinacijo, ponavljali levo in desno v...

več...
Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (18. 1. 2018)

Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (18. 1. 2018)

Danes nas je pričakalo čudovito vreme ... Gozdoljub je poskrbel za sonce ... Dejavnosti so bile so bile organizirane tako, da smo se veliko gibali, zato nas ni zeblo. Poleg različnega gibanja smo seštevali in odštevali, razvijali svoje spretnosti s skakanjem,...

več...
Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (4. 1. 2018)

Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (4. 1. 2018)

Zima, kje si, se sprašujemo v 1. a. Mogoče jo prikličemo s ponovitvijo značilnosti zime. Ponovimo vreme, katera oblačila nosimo, kateri so zimski športi, kaj se dogaja z živalmi pozimi ... Učenci so najprej poiskali sličice o zimi, jih razvrstili v skupine in v vsaki...

več...
Zadnje gozdoljubove aktivnosti v 1. a v letu 2017 (21. 12. 2017)

Zadnje gozdoljubove aktivnosti v 1. a v letu 2017 (21. 12. 2017)

Obiskala nas je ga. Mojca Pretnar in prinesla jelenčka, ki je imel veliko dela s pripravljanjem daril. Z veseljem smo mu priskočili na pomoč. Pri tem smo se učili odštevanja in dobili veliko darilc.   Ga. Mirjam Poljanšek nas je ogrela z zabavno igrico. Naredili smo...

več...
Kako se gozdoljubi iz 1. b znajdemo pozimi

Kako se gozdoljubi iz 1. b znajdemo pozimi

Gozdoljubovi detektivi imamo zadnje čase vse mogoče zimske razmere - prejšnji teden smo komaj dočakali dan brez dežja, na koncu pa je bilo v zimski pokrajini prav idilično in toplo. Včeraj pa sta nas pričakala kopen travnik in mrzlo vreme. Trenutno se učimo seštevanja...

več...
Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (23. 11. 2017)

Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (23. 11. 2017)

V četrtek smo po igrišču iskali predmete in številke do 3. Vsaka skupina je imela določeno številko, ki jo je iskala. Merili smo srčni utrip pred različnimi aktivnostmi in po aktivnostih. S kolebnicami smo izmerili višino sošolcev. izvajali smo različne gibalne vaje,...

več...
Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (16. 11. 2017)

Gozdoljubove aktivnosti v 1. a (16. 11. 2017)

V četrtek smo pri Gozdoljubu spoznavali, kaj vse je pomembno, da smo zdravi. Preko teka in poskokov smo reševali različne naloge na temo zdravja (zdrava prehrana, higiena, spanje in šport). Balon smo odbijali z levo in desno roko ter levo in desno nogo. Najbolj...

več...
Gozdoljubove aktivnosti v 1. a

Gozdoljubove aktivnosti v 1. a

V 1. A vsak četrtek potekajo različne dejavnosti na prostem. Štejemo na različne načine (tudi pri igrah s štafetami). Iščemo prvi in zadnji glas. Delamo različne vaje za grafomotoriko, boljše ravnotežje ter ročne spretnosti. Spoznavamo črke in preglednice. Izvajamo...

več...
Gozdoljubove aktivnosti v 1. b

Gozdoljubove aktivnosti v 1. b

V 1. b razredu smo v okviru projekta GOZDOLJUB že izvedli nekaj aktivnosti na prostem. Ni nas prestrašil niti dež, ko smo šteli zloge   in ustvarjali gozdnega škratka. S pomočjo naravnih materialov smo se učili "brati" zloge in ob tem ustvarjali zaporedja. Zaporedja...

več...