Select Page

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

PODALJŠANO BIVANJE je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku in namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje organiziramo v sedmih oddelkih in traja od 11.50 do 16.30. Po pouku se učenci zberejo v učilnicah podaljšanega bivanja po določenem razporedu.

Podaljšano bivanje ni le varstvo, ampak učenca vključi v različne dejavnosti, ki trajajo 50 minut in si sledijo takole:

11.50 – 13.30  kosilo in sprostitvene dejavnosti

13.30 – 14.20  ustvarjalno preživljanje prostega časa in interesne dejavnosti

14.20 – 15.10  samostojno učenje

15.10 – 16.30  sprostitvene dejavnosti in popoldanska malica
Želimo, da učenci odhajajo domov po zaključeni uri posamezne dejavnosti, saj vmesni odhodi učencev motijo vzgojno-izobraževalno delo.
Starši ob prevzemu pokličete svojega otroka in ga počakate pred razredom, učitelja pa vedno obvestite o prevzemu. Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz podaljšanega bivanja samo s pisnim dovoljenjem staršev.

 

Za nujna sporočila učiteljicam v podaljšanem bivanju, po14.00, lahko pokličete na telefonsko številko 031 459 314.

 

JUTRANJE VARSTVO imamo organizirano za učence 1. razreda, od 6.00 do 8.10. V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

V letošnjem letu starši prihajate z otroki v jutranje varstvo skozi stranski vhod in ne več skozi glavnega.

 

(Skupno 578 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost