Zdrav življenjski slog

Na Osnovni šoli Ivana Groharja bomo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom za šport Planica v tem šolskem letu nadaljevali z izvajanjem programa Zdrav življenjski slog.

Zaradi dobrih izkušenj iz preteklih let smo mnenja, da lahko s kvalitetnim vodenjem športne vadbe in odličnim programom, ki ga delno subvencionira Evropska unija iz ESS sklada  otrokom pomagamo privzgojiti zdrav življenjski slog. Pri izvedbi programa bomo zadostili varnosti, strokovnosti, športnemu duhu in zanimivosti. Poleg tega bo naša glavna naloga udeležencem programa približati in osmisliti športne aktivnosti, ki jih ponuja okolica v kateri živijo ter jih navdušiti  nad rednim, doživljenskim udejstvovanjem v športu.

Program se bo izvajal v šolski športni dvorani, javnih športnih objektih in v naravnem okolju v času šolskih dni, takoj po pouku in v času pouka prostih dni, v naprej določenih sobotah in počitnicah. V okviru programa bomo udeležence seznanili z različnimi športnimi panogami, ki jih ponuja okolica. Poleg tega bomo udeležence seznanili s teoretičnimi vsebinami o zdravi prehrani in pomenu zdravega načina življenja ter izvedli delavnice s korektivnimi vsebinami (odprava napak v telesni drži, ohranjanje primerne telesne teže, ipd.).

Program je za vse udeležence v celoti brezplačen.

Vadbo bo vodila profesorica športne vzgoje Maja Bajželj Plešec.

URNIK za ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2017/2018:

URA PON. TOR. SRE. ČET. PET.
0. 7.30 – 8.15
1. 8.20 – 9.05
2. 9.10 – 9.55                
3. 10.15 – 11.00          
4. 11.05 – 11.50             
5. 11.50 – 12.40 ZŽS 4a4b

ZŽS 4a4b

6.

12.40 – 13.30

   ZŽS PŠ BK 13

ZŽS 2a ZŽS PŠ BK 123

ZŽS 2a

7. 13.30 – 14.20

ZŽS PŠ BK 45

ZŽS 2b3b ZŽS 3a3b ZŽS PŠ BK 45

ZŽS 2b3b

8. 14.20 – 15.10

ZŽS 1b2b

ZŽS 1a2b ZŽS 1b2b ZŽS 1a2b

ZŽS 3a3b

9. 15.10 – 16.00

ZŽS 56

ZŽS 789 ZŽS 789

ZŽS 56