Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2017/2018 bodo imeli učenci možnost obiskovanja neobveznih izbirnih predmetov. Uvrščeni so v razširjeni program šole zato je vključitev učencev v pouk prostovoljna. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Izbere lahko največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk vseh ostalih pa eno uro tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z ostalimi predmeti, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri ostalih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Spremembe glede izbire neobveznega izbirnega predmeta so možne  do 10. septembra tekočega šolskega leta na podlagi pisnega obvestila staršev, vendar le, če skupine niso zasedene oz. se ne zmanjša število skupin posameznega izbirnega predmeta in če to dopušča učenčev urnik. VLOGA ZA SPREMEMBO IZBIRE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

 

V šolskem letu 2017/2018 bodo potekali naslednji neobvezni izbirni predmeti:

1. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Angleščina N1A Jerneja Eržen
4. – 6. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
Umetnost – likovna ustvarjalnost NUM Milojka B. Gantar
5. in 6. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Tehnika NTE Janez Beguš

 

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)