Dan varne rabe interneta bo  potekal v torek, 6. februarja 2018, pod sloganom »Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj.«

Z aktivnosti v okviru meseca varne rabe interneta želimo spodbuditi vse deležnike k ustvarjanju prijaznejšega interneta za vse, še posebej za najmlajše uporabnike interneta. Hkrati je tudi povabilo vsem uporabnikom interneta, da na internetu z drugimi komunicirajo na spoštljiv način in tako prispevajo k pozitivni digitalni izkušnji. Vsako leto na slovenski točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si pripravijo gradiva.

Majda Šubic