Spoštovani starši

Učenci 4. in 5 razreda se po 13 tednih izobraževanja na daljavo vračajo v šolske klopi. Učenci od 6. do 9. razreda so se izobraževali na daljavo še teden dlje. Za vse učence šole bo pouk potekal od ponedeljka, 15. 2. 2021, v prostorih šole v skladu z odlokom Vlade RS, okrožnico MIZŠ in omejitvami, ki jih določa NIJZ ter priporočili ZRSŠ.

Za učence 1. triletja bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo tako kot v preteklih treh tednih.

Posodobili smo protokol, ki je objavljen kot priloga hišnega reda na naši spletni strani šole, ki podrobneje določa kako bo potekalo delo v šoli v času od 15. do 19. 2. 2021.

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.

Če otrok zboli z enim ali več simptomov kot so npr.: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje (kar ni posledica alergij), bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesne veznice v blagi ali težji obliki, naj ostane doma. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega zdravnika ali dežurnega zdravnika.

V nadaljevanju vam posredujemo še nekaj informacij za učence od 4. do 9. razreda.

 Vzgojno-izobraževalno delo

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku, ki je veljal pred odhodom na izobraževanje na daljavo. Prvi dan učenci nimajo predure, saj imajo vsi učenci 1. uro razredno uro z razrednikom ob 8.20. Učenci bodo vsak dan v isti učilnici in se ne bodo selili vsako uro iz učilnice v učilnico. Menjali se bodo učitelji. Prav tako v tem času pouk ne bo potekal v manjših učnih skupinah pri matematiki, slovenščini in angleščini. Posamezen oddelek bo ves dan skupaj, da zmanjšamo možnost okužb. Izjeme so le ure športa, tehnike in gospodinjstva, ki jih bomo izpeljali v predmetnih učilnicah in telovadnici, saj se oddelki samo delijo.

Učenci 8. c razreda imajo v ponedeljek zdravniški pregled, po razporedu, ki ste ga dobili iz Zdravstvenega doma Škofja Loka in nimajo pouka. Vsem učencem 8. c smo za ta dan odjavili prehrano. V torek bodo imeli ob 7.30 razredno uro.

Ker moramo poskrbeti, da so učenci v svojih »mehurčkih«, bomo izbirne predmete, kjer so učenci večinoma pomešani (združeni) iz različnih oddelkov, v naslednjem tednu izvedli na daljavo. Učenci bodo navodila za delo dobili v MS Teamsih, prav tako se bodo o tem pogovorili z učitelji pri urah pouka. Izjeme so le izbirni predmeti latinščine, ansambelske igre in nogometa, ki bodo potekali v šoli po običajnem urniku.

 V torek razredne ure ne bo in pouk se vsem učencem prične 1. šolsko uro. Izjema je 8. c razred, ki ima razredno uro v torek na preduro.

Neobvezni izbirni predmet v drugi triadi bodo v naslednjem tednu prav tako potekali na daljavo – preko gradiv MS Teamsih in v spletni učilnici (6. razred).

Interesne dejavnosti se lahko izvajajo le v homogeni skupini oddelka. Učitelji bodo učence obvestili, katere interesne dejavnosti bomo izvajali in kdaj jih bodo pričeli izvajati.

Potrebščin si med seboj učenci ne posojajo. Zato morajo imeti vse potrebne potrebščine pri sebi.

Matične učilnice posameznega oddelka so: 6. a GEO 226, 6. b TJA 214, 6. c MAT 123, 7. a SLJ 216, 7. b MAT 128, 7. c GUM 140, 8. a SLJ 219, 8. b SLJ 120, 8. c BIO 221, 9. a ZGO 229, 9. b KEM 224, 9. c TJA 211 . Učenci 4. in 5. razreda imajo iste matične učilnice kot jeseni.

Prve ure pouka bodo namenjene prilagoditvi učencev na šolski ritem. Učitelji se bodo pogovorili z učenci o tem kako so doživljali izobraževanje na daljavo in o počutju ob vrnitvi v šolo. S preverjanjem znanja bodo učitelji pridobivali povratne informacije o tem, katera znanja so učenci v času pouka na daljavo usvojili in kako kakovostno ter na osnovi tega načrtovali nadaljnjo delo.

Podaljšano bivanje

Za učence 1. triletja nadaljujemo z organizacijo dela, kot je potekala v preteklih treh tednih. Za učence 4. in 5. razreda bo podaljšano bivanje potekalo samo za tiste učence, ki ga nujno potrebujejo in ste starši prijavo sporočili svojim razredničarkam. Podaljšano bivanje bo organizirano v mešani skupini, zato bodo učenci morali ves čas nositi zaščitno masko.

Šolska knjižnica

V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta in izposoja ni možna. Če ima kateri od učencev knjige, ki jih mora vrniti, jih izroči razredniku na prvi razredni uri.

Prihod v šolo in zapuščanje šole

Učenci v šolo vstopate in izstopate izključno skozi garderobo na predmetni stopnji. Pred vstopom v garderobo si morate učenci nadeti zaščitno masko. Bufov, rut ali drugih zaščitnih pripomočkov učenci ne uporabljajo. Zaščitne maske zagotovite starši.

 Prvi šolski dan bomo učence od 5. do 9. razreda spuščali v garderobo po naslednjem razporedu:

  1. razred ob 8.00, 6. razreda ob 8.05, 7. in 8. a, b razred ob 8.10 ter 9. razred ob 8.15, da ne bo v garderobi prevelike gneče. Učenci se bodo preobuli v copate in nato odšli v učilnice. Športno opremo (čiste superge ali copate ter ostala oblačila) nesejo s sabo v učilnico. Svoje omarice v garderobi uporabljalo le za shranjevanje obutve in zgornjih oblačil (bunde…)

Učenci 4. razreda vstopajo v šolo skozi vhod na razredni stopnji (steklena vrata) ob 8.10 in se v svoji garderobi preobujejo in odložijo vrhnja oblačila.

Ob prihodu v učilnico si učenci umijejo roke.

Šolska prehrana

Organizirali jo bomo za vse prijavljene učence. Od ponedeljka, 15. 2. 2021, veljajo prijave na prehrano, kakršne so bile pred zaprtjem šol. Nujno je, da za odjavo ali spremembo obrokov poskrbite sami v eAsistentu.

Učenci bodo imeli malico v matičnih učilnicah in prav tako kosilo, če je njihova matična učilnica v pritličju. Ostali učenci bodo imeli kosilo v večnamenskem prostoru po določenem razporedu. Ker je prijavljeno na kosilo veliko učencev, bodo prihajali na kosilo s časovnim zamikom, zato bodo učenci po zaključenem pouku počakali v matičnih učilnicah, da se bo sprostil prostor v jedilnici.

Šolski prevozi

Avtobusi in kombiji bodo vozili po ustaljenem urniku.

Jutranja vožnja iz vasi Pevno je ob 7.50 in jo opravlja Sožitje (Marko Mohorič), popoldanska vožnja iz AP pred šolo (nasproti bazena) je ob 14.30. Prevoznik Železnik.

Učenci, ki prihajate v šolo s kombijem s Sv. Lenarta ob 7.20, boste počakali na začetek pouka v večnamenskem prostoru šole.

Vsi prevozniki in učenci morajo upoštevati higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije COVID-19 z dne 12. 5. 2020.

 Voznik pravilno nosi masko, pred vstopom v vozilo razkuži roke. Razkužilo zagotovi prevoznik in označi sedeže, na katerih je dovoljeno sedeti, da bo zagotovljena zadostna razdalja. Po končani vožnji je treba vozilo prezračiti in pred začetkom naslednje vožnje razkužiti vse površine, s katerimi so bili šolarji lahko v stiku.

 Učenci ves čas prevoza nosijo masko, pred vstopom in ob izstopu si razkužijo roke. Na vstop v vozilo čakajo na razdalji vsaj 1,5m. V vozilu se vsedejo na označeno mesto.

Skrb za varnost učencev in zaposlenih

  • Ob ponovnem odprtju šole se bo tveganje za okužbo z virusom povečalo, zato je nujno upoštevati higienska priporočila in navodila zaposlenih v šoli.
  • Zaposleni bomo ves čas nosili zaščitne maske.
  • Učenci od 1. do 9. razreda nosijo zaščitne maske izven matične učilnice. Zaščito prinesejo s seboj od doma.
  • Učence bodo učitelji dosledno spodbujal k rednemu in pravilnemu umivanju rok, držanju varnostne razdalje, higieni kašljanja in kihanja…
  • Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje.
  • Izvajali bomo razkuževanje miz pred in po malici, kosilu in večkrat dnevno prezračevali učilnice.
  • Večkratno bomo čistili kljuke, ograje, sanitarije v času bivanja učencev v šoli.
  • Avtomat za vodo ne bo deloval zato priporočamo, da učenci prinesejo s sabo svoj bidon.
  • Posodobili smo tudi protokol, ki ga bomo upoštevali pri našem delu.

Starše naprošamo, da se o vseh teh spremenjenih okoliščinah pogovorite z otrokom in nam vsem pomagate, da bo pouk in delo v šoli potekalo čim bolj uspešno in varno.

Starši in ostali obiskovalci v šolo ne vstopajo razen ob predhodni najavi pri zaposlenemu. Vstopajo skozi glavni vhod in v zvezek pred upravo šole vpišejo svoje podatke.

V tednu od 22. do 26. 2. 2021 imajo vsi učenci od 1. do 9. razreda zimske počitnice.

Hvala vsem za vaše sodelovanje, odgovorno ravnanje, strpnost in razumevanje.

Računalnikov, ki smo vam jih posodili še ne vračate.

Starši 4. in 5. razreda podružničnih šolo so obvestilo o nadaljevanju pouka prejeli od vodij podružnic, protokol pa je na spletni strani podružnic.

Marko Primožič, ravnatelj

(Skupno 197 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost