Spoštovani starši!

Mladostniki vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki.

Pri vsem tem se ob raznolikih vsebinah in interakcijah staršem porajajo različna vprašanja. Kot na primer:

Kdaj svojemu otroku kupiti svoj računalnik ali tablico?

Kako je z omejevanjem uporabe, postavljanjem pravil in dogovori?

Katere vsebine najbolj pritegnejo mladostnike in zakaj?

Katere so primerne in katere neprimerne vsebine?

Kakšne so nevarnosti na spletu?

So morda kakšni škodljivi učinki uporabe? Kaj pa prednosti?

Strokovni delavci šole ugotavljamo, da so to realni problemi tudi na naši šoli. Prav tako je svet staršev na jesenski seji dal vodstvu šole pobudo za organizacijo predavanja s tako vsebino.

Zato organiziramo interaktivno predavanje »Družinska e-pravila«, ki ga bo izpeljala predavateljica Špela Reš, strokovna delavka, svetovalka iz centra pomoči pri prekomerni rabi interneta in sodobnih tehnologij LOGOUT iz Ljubljane. Podala nam bo priporočila glede varne in uravnotežene uporabe računalnikov, pametnih telefonov in tablic pri mladostnikih.

Predstavila bo varno uporabo digitalnih naprav in spleta, iz prakse nam bo predstavila primere prekomerne uporabe in zasvojenosti s spletom, primere družinskih »e-dogovorov« ter priporočila za zdravo sobivanje v svetu digitalnih dražljajev.

Vabimo vas, da se udeležite interaktivnega predavanja »Družinska e-pravila«, ki bo v torek, 24. 4. 2018, s pričetkom ob 17.00 uri v večnamenskem prostoru naše šole.

Marko Primožič, ravnatelj