Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je s 1. 9. 2017 izdala sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda OŠ opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2017/18. Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta so:

  • tuji jezik,
  • glasbena umetnost,
  • kemija,
  • tehnika in tehnologija.

Naši šoli je kot 3. predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ, določen tuji jezik – angleščina. Več informacij na spletni strani RICa.